Nowa szkolna strona internetowa


Zapraszamy do korzystania z nowej strony naszej szkoły:

http://sp-korzkiew.zielonki.pl/Zachęcamy Rodziców i uczniów mających w domu niepotrzebne gry stolikowe do przekazania ich do szkoły.

Plan lekcji 2019/2020Plan lekcjiAKTUALNOŚCI
Ważna informacja dotycząca organizacji dowozu uczniów do szkoły

W związku z likwidacją gimnazjów zmienia się organizacja dowozu uczniów do szkoły. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i spełniąjących kryterium określone w przepisach oświatowych (uczniowie z klas 0-4 zamieszkali powyżej 3 km od szkoły, a z klas 5-8 powyżej 4 km), zostanie zorganizowany bezpłatny dowóz na trasie Korzkiew-Brzozówka. Prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnych w sekretariacie. Przewoźnik planuje zorganizowanie płatnego dowozu- cena 80 zł lub 100 zł za bilet miesieczny w zależności od długości trasy. Prosimy o kontakt z kierowcą w celu zgłoszenia chęci skorzystanie z odpłatnego dowozu. Planowany jest jeden kurs poranny na pierwszą lekcję oraz jeden odwozowy.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki

Link do artykułu na stronie internetowej gminy Zielonki:

Artykuł

Uchwała i wnioskiW dniu 28.08.2018r. Wójt Gminy Zielonki podpisał porozumienie w sprawie bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach zlokalizowanych na terenie tych gmin. Wymienieni uczniowie na podstawie ważnej legitymacji będą mogli bez konieczności kupowania biletu dojechać m.in. do swojej szkoły zlokalizowanej w gminie, jak i poruszać się tramwajem czy autobusem po Krakowie i aglomeracji.

Link do artykułu na stronie internetowej gminy Zielonki:

ArtykułAutobus szkolny dowozi uczniów na pierwszą lekcję. Odwóz po szóstej, siódemj i ósmej lekcji
Lista podręczników oraz ćwiczeń na rok szkolny 2018/2019
do pobrania w plikach doc:

Wykaz podręczników 2018/2019 (do pobrania)

Wykaz ćwiczeń 2018/2019 (do pobrania)

Informujemy, że szkoła zapewnia wszystkim uczniom podręczniki za wyjątkiem religii, które należy zakupić indywidualnie.

W klasach 1 - 6 SP, będą używane tylko ćwiczenia, bez podręczników

kl. I. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”,
kl. II. „Kochamy Pana Jezusa”,
kl. IV. „Słuchamy Pana Boga”,
kl. V. „Wierzymy w Pana Boga”, kl.
VI. „W Kościele umacniamy wiarę”

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, prosimy wszystkich rodziców o korzystanie z parkingu pod zamkiem i nie wjeżdżanie na teren szkoły. Będziemy wdzięczni za respektowanie znaku umieszczonego przy wjeździe.
PODZIĘKOWANIA


 

WSZYSTKIM DZIECIOM, MŁODZIEŻY, A TAKŻE RODZICOM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE WSPARCIE WE WSZYSTKICH AKCJACH CHARYTATYWNYCH PRZEPROWADZONYCH W NASZEJ SZKOLE
I POZA NIą.

DZIĘKUJEMY!!!
M.Kruczek
A. Bełzowska A. Kamińska

Wolontariat 

Wolontariusze z Korzkwi konstytuują swoją działalność

Od kilku lat młodzi ludzie o wielkich sercach zarażali innych swoją energią i angażowali się w pomaganie wszystkim potrzebującym. Od 14 stycznia 2014 roku mogą to robić systemowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami: za aprobatą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Korzkwi powstał

KLUB WOLONTARIATU POMAGAMY.

Mogą się do niego zapisać za zgodą rodziców chętni uczniowie z klasy 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. O szczegółach poinformujemy na najbliższych zebraniach klasowych. Wszystkie dokumenty dostępne będą w gabinecie psychologa od dnia 29 stycznia. Pomagamy!

Anna Sawczuk
Anna Bełzowska
Anna Kamińska
Małgorzata Kruczek
ędą w gabinecie psychologa od dnia 29 stycznia. Pomagamy!

Anna Sawczuk
Anna Bełzowska
Anna Kamińska
Małgorzata Kruczek