AKTUALNOŚCI


ANKIETA DLA RODZICÓW


Zakończenie roku szkolnego dla wszystkich uczniów 22 czerwca o godzinie 11.

Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 21 czerwca o godzinie 10.

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca

 • Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej


  Dokumenty dla uczniów nie należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

 • Kryteria

 • Wniosek

 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU  Autobus szkolny dowozi uczniów tylko na pierwszą lekcję. Odwóz o 13.40, 14.40 i 15.35.

  HURA!!!! Mamy rekord!!!
  Nasza fantastyczna ekipa wolontariuszy zebrała na WOŚP w tym roku -
  33 941,96 zł!!!!
  Czas na podsumowanie:
  najmłodszy wolontariusz ma 5 lat
  najwięcej do puszki zebrała Asia Kapel
  zbierało 67 wolontariuszy
  na licytacji w szkole zebraliśmy 2154,91zł
  Było fantastycznie, bo byliśmy wszyscy razem!
  Dziękujemy wolontariuszom za kwestę, harcerzom, że byliście jak zwykle z nami i fantastycznym rodzicom za zaangażowanie, dary na licytacje i wsparcie- zawsze możemy na Was liczyć.
  opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu "Pomagamy"
  Podział godzin na rok szkolny 2017/2018 - drugie półrocze

  Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania plik pdf)


  Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 (do pobrania plik pdf)

  Informujemy, że szkoła zapewnia wszystkim uczniom podręczniki za wyjątkiem podręczników do religii, które należy zakupić indywidualnie.
  Wykaz podręczników znajduje się poniżej w pliku pdf.

  Wykaz podręczników do religii (do pobrania)  W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, prosimy wszystkich rodziców o korzystanie z parkingu pod zamkiem i nie wjeżdżanie na teren szkoły. Będziemy wdzięczni za respektowanie znaku umieszczonego przy wjeździe.
  PODZIĘKOWANIA


   

  WSZYSTKIM DZIECIOM, MŁODZIEŻY, A TAKŻE RODZICOM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA OGROMNE WSPARCIE WE WSZYSTKICH AKCJACH CHARYTATYWNYCH PRZEPROWADZONYCH W NASZEJ SZKOLE
  I POZA NIą.

  DZIĘKUJEMY!!!
  M.Kruczek
  A. Bełzowska A. Kamińska

  Wolontariat   

  Wolontariusze z Korzkwi konstytuują swoją działalność

  Od kilku lat młodzi ludzie o wielkich sercach zarażali innych swoją energią i angażowali się w pomaganie wszystkim potrzebującym. Od 14 stycznia 2014 roku mogą to robić systemowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami: za aprobatą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Korzkwi powstał

  KLUB WOLONTARIATU POMAGAMY.

  Mogą się do niego zapisać za zgodą rodziców chętni uczniowie z klasy 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. O szczegółach poinformujemy na najbliższych zebraniach klasowych. Wszystkie dokumenty dostępne będą w gabinecie psychologa od dnia 29 stycznia. Pomagamy!

  Anna Sawczuk
  Anna Bełzowska
  Anna Kamińska
  Małgorzata Kruczek