EWALUACJA WEWNˇTRZSZKOLNA


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:

Ankiety dla uczniów
  •     Czytelnictwo (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)
  •     Substancje psychoaktywne (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)
  •     Cyberprzemoc (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)

    Ankiety dla rodziców
  •     Czytelnictwo (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


  • Ankiety dla nauczycieli
  •     Czytelnictwo (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)
  •     Cyberprzemoc (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)