EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA kwiecień 2018r.


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


Ankiety dla uczniów

  •     Ocena skuteczności działań wychowawczych prowadzonych przez szkołę (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


  • Ankiety dla rodziców

  •     Ocena skuteczności działań wychowawczych prowadzonych przez szkołę (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


  • EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA listopad 2017r.


    Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


    Ankiety dla uczniów

  •     Diagnoza kompetencji uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)