EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA listopad 2018r.


Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


Ankiety dla uczniów

 •     „Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego”(KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


 • Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


  Ankiety dla uczniów

 •     „Relacje rówieśnicze”(KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


 • Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


  Ankiety dla uczniów

 •     „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I ZAJĘCIA W CZASIE WOLNYM – KULTURA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO”(KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)


 • EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA wrzesień 2018r.


  Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet:


  Ankiety dla uczniów

 •     Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących (KLIKNIJ ABY URUCHOMIĆ)