EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNA

W roku szkolnym 2017/2018, została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna

w zakresie diagnozy kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


 •     Ankieta uczniów - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     Ankieta nauczycieli - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

  w zakresie diagnozy efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


 •     Ankieta nauczycieli - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

  w zakresie oceny skuteczności działań wychowawczych prowadzonych przez szkołę.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


 •     Ankieta uczniów - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     Ankieta rodziców - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)
  W roku szkolnym 2016/2017, została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna:
 • "Diagnoza postaw etycznych i wybranych wartości, które kierują postępowaniem ucznia".
 • "Stopień przestrzegania zmienionych od 1.09.2015 roku zasad oceniania. Funkcja oceny szkolnej. Na ile ocena szkolna motywuje uczniów do nauki i wspiera planowanie pracy własnej".
 • "Diagnoza umiejętności nauczycieli w posługiwaniu się technologią informatyczną w procesie nauczania i wykorzystywania jej w nauczaniu problemowym. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia tych umiejętności".
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_1.1 - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_2.1 - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_2.2 - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_2.3 - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_2.4 - doc (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_2.5 - doc (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)

 •     załącznik_3.1 - pdf (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


  W roku szkolnym 2015/2016 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


  W roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku docx.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


  W roku szkolnym 2013/2014 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku doc.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


  W roku szkolnym 2012/2013 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku doc.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)


  W roku szkolnym 2011/2012 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku doc.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)
  W roku szkolnym 2010/2011 została przeprowadzona ewaluacja wewnątrzszkolna.
  Raport z ewaluacji zamieszczony jest w pliku doc.

 •     RAPORT (KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ)