KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI


Dyrektor


Regina Styn


Wicedyrektor


Regina Adamska

Oddział przedszkolny

Danuta Homa
Małgorzata Zelek

Nauczanie zintegrowane

Monika Jabłońska - Czyż
Małgorzata Kruczek
Ewa Staniszewska
Beata Kwiecień

Religia

ks Paweł Łukaszka
Leopold Sieczkowski

J. polski

Regina Adamska
Marek Czarnecki
Renata Madej

Historia

Regina Adamska
Lucyna Dzień - Skrzyńska

Wiedza o społeczeństwie

Regina Adamska
Lucyna Dzień - Skrzyńska

J. angielski

Agnieszka Kapel
Joanna Błocka

J. niemiecki

Renata Madej

Matematyka

Małgorzata Trzcińska - Wiatrzyk
Lila Woźniczka

Fizyka

Agnieszka Domaradzka - Hebda

Chemia

Ewelina Kania

Biologia/Przyroda

Anna Skubisz

Geografia

Dominik Ludwin

Plastyka

Joanna Sala - Gajewska

Muzyka

Witold Żiżka

Technika

Agnieszka Domaradzka - Hebda

Informatyka

Agnieszka Domaradzka - Hebda

Wychowanie fizyczne

Jolanta Jurek-Żak
Dawid Kmak

Świetlica szkolna

Anna Strycharek
Lucyna Dzień-Skrzyńska
Joanna Sala-Gajewska
Beata Kwiecień
Małgorzata Trzcińska-Wiatrzyk

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Strycharek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Mariusz Gotfryd