KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZKWI


Dyrektor Zespołu Szkół

Regina Styn


Wicedyrektor

Regina Adamska

Oddział przedszkolny

Beata Kwiecień

Nauczanie zintegrowane
Monika Jabłońska - Czyż
Małgorzata Kruczek
Ewa Staniszewska
Urszula Kowacka-Kwinta

Religia
ks Paweł Łukaszka
Leopold Sieczkowski

J. polski
Regina Adamska
Marek Czarnecki
Renata Madej
Lucyna Dzień - Skrzyńska

Historia
Regina Adamska
Lucyna Dzień - Skrzyńska

Wiedza o społeczeństwie
Regina Adamska
Lucyna Dzień - Skrzyńska

J. angielski
Agnieszka Kapel
Joanna Błocka

J. niemiecki
Renata Madej

Matematyka
Małgorzata Trzcińska - Wiatrzyk
Renata Wierzbiak

Fizyka
Agnieszka Domaradzka - Hebda

Chemia
Ewelina Kania

Biologia/Przyroda
Anna Skubisz

Geografia
Dominik Ludwin

Plastyka
Joanna Sala - Gajewska

Muzyka
Witold Żiżka

Technika
Agnieszka Domaradzka - Hebda

Informatyka
Agnieszka Domaradzka - Hebda

Wychowanie fizyczne
Jolanta Jurek-Żak
Dawid Kmak

Świetlica szkolna
Anna Sieczkowska
Lucyna Dzień-Skrzyńska
Joanna Sala-Gajewska
Ewelina Kania
Beata Kwiecień

Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Sawczuk

Edukacja dla bezpieczeństwa
Anna Sawczuk