Koło fizyczneAnkieta dla klasy IV:

Kliknij w link


Dokument dla klasy 4a - grupa 1 (piątkowa)


Dokument dla klasy 4a - grupa 2 (czwartkowa)


Dokument dla klasy 4bPodstawa programowa z fizyki

Projekt przedmiotowy "Ciekawe doświadczenie fizyczne".

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum.
Uczeń powinien sam wyszukać interesujące doświadczenie fizyczne, przeprowadzić je w domu, wykonać opis a następnie zaprezentować całość w szkole.
Ocenie będzie podlegał:
 • stopień trudności wykonywanego doświadczenia,
 • opis doświadczenia - powinien być zrobiony STARANNIE, na kartce formatu A4. Do opisu powinien być dołączony rysunek schematyczny.
 • prezentacja doświadczenia przed klasą. Uczeń powinien być dobrze przygotowany merytorycznie do prezentacji.

  Prezentacje eksperymentów rozpoczną się po 6 grudnia.

  Życzę powodzenia!!!
  Agnieszka Domaradzka-Hebda


  Zadania powtórzeniowe dla uczniów klas II gimnazjum

  Poniżej zamieszczam plik (pdf) z zadaniami obejmującymi zagadnienia do powtórki:

  Pomiary i budowa materii


  Kinematyka


  Informacje dla klas III gimnazjum

  Powtórzenie wiadomości obejmujące materiał "Właściwości materii"

  Zagadnienia do powtórki:
  1) Stany skupienia materii.
  2) Właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów.
  3) Sprężystość ciał.
  4) Rozszerzalność temperaturowa ciał.
  5) Kinetyczno - cząsteczkowy model budowy materii.
  6) Masa, ciężar, gęstość, ciśnienie.
  7) Prawo Pascala.
  8) Prawo Archimedesa.
  9) Warunki pływania ciał.


  Poniżej zamieszczam plik z zadaniami obejmującymi te zagadnienia.

  Zestaw 1 i 2


  Powtórzenie wiadomości obejmujące materiał "Kinematyka"

  Zagadnienia do powtórki:
  1) Opis ruchu, szybkość i przemieszczenie.
  2) Prędkość, wykresy drogi i prędkości jako funkcji czasu.
  3) Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy.
  4) Droga i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
  5) Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy.

  Poniżej zamieszczam plik z zadaniami obejmującymi te zagadnienia.

  Zestaw3
  Powtórzenie wiadomości obejmujące materiał "Dynamika"

  Zagadnienia do powtórki:

  1) Pojęcie siły i rodzaje oddziaływań.
  2) Tarcie i opór ośrodka. Rodzaje tarcia i sposób jego obliczania.
  3) I zasada dynamiki jako zasada bezwładności.
  4) II zasada dynamiki, obliczanie siły w oparciu o jej dynamiczny skutek.
  5) Swobodne spadanie ciał, przyspieszenie grawitacyjne.
  6) III zasada dynamiki.
  7) Pęd ciała. Zasada zachowania pędu.


  Poniżej zamieszczam plik z zadaniami obejmującymi te zagadnienia.

  Zestaw4


  Poniżej zamieściłam zestawy zadań powtórzeniowych do egzaminu gimnazjalnego w formacie pdf.
  Proszę pobrać ten plik klikając w nazwę
  zestaw1 - materiał klasy II gimnazjum
  zestaw2 - materiał klasy I gimnazjum.


  Zestaw1

  Zestaw2

  Powodzenia