NAUCZYCIEL-WYCHOWAWCA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM


Bycie wychowawcą w klasach nauczania początkowego nie jest łatwym zadaniem. Na nauczycielu spoczywa obowiązek wprowadzenia dzieci w środowisko szkolne. Przekraczając po raz pierwszy próg szkoły dziecko często bywa zagubione, wystraszone nową sytuacją, nieufne wobec rówieśników i nauczycieli. Zdarza się, że rozłąka z rodzicami jest dla małego ucznia bardzo trudnym przeżyciem. W tym momencie właściwa postawa wychowawcza jest niezbędna. Od wychowawcy (w dużej mierze) zależy, czy dziecko polubi szkołę i zaaklimatyzuje się w nowym środowisku. Integracja zespołu klasowego, zapoznanie wychowanków z zasadami obowiązującymi w klasie i w szkole, podjęcie współpracy z rodzicami uczniów - to najważniejsze zadania nauczyciela-wychowawcy na początku pracy w klasie I. Zwykle wychowawczyni (celowo używam w tym przypadku formy żeńskiej, gdyż w nauczaniu zintegrowanym pracują głównie kobiety) jest dla dzieci nie tylko nauczycielem przekazującym im wiedzę i uczącym nowych umiejętności, ale także ''drugą mamą'', która przytuli, porozmawia, pocieszy...Pełny artykuł dostępny jest w pliku (pdf):

Nauczyciel - wychowawca w nauczaniu zintegrowanym