ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dokumenty, można pobrać za pomocą linków:

  • Terminarz (pdf)
  • Kryteria (pdf)
  • Wniosek (doc)
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (doc)
  • Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola w tej samej lokalizacji (doc)
  • Oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT (doc)
  • Oświadczenie o zameldowaniu (doc)
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny (doc)    ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017