ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Dokumenty dla uczniów należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca

 • Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

  Dokumenty dla uczniów nie należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

 • Kryteria

 • Wniosek

 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 • OŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU  ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  Dokumenty dla uczniów należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania

 • Zgłoszenie przyjęcia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej


  Dokumenty dla uczniów nie należących do obwodu szkoły, można pobrać za pomocą linków:

 • Oświadczenie o zameldowaniu

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej


 • Harmonogram

 • Kryteria  ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017


     

      Informacje znajduj+/- się w plikach do pobrania:

 • ZASADY REKRUTACJI


 • ZGŁOSZENIE


 • WNIOSEK


 • O|WIADCZENIE O ZAMELDOWANIU
 • O|WIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA O UCZĘSZCZANIU POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI