Wymagania edukacyjne


W tabeli znajdują się pliki do pobrania w formatach: pdf, doc i docx:

Szkoła podstawowa


Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Język polski
Wymagania
Kryteria
ocen
Wymagania 5a
Kryteria 5a
ocen
Wymagania 5b
Kryteria 5b
ocen
Wymagania
Kryteria
ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Historia
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria
ocen
Wiedza o społeczeństwie
- - - - Wymagania
Kryteria ocen
Edukacja dla bezpieczeństwa - - - - -
Przyroda
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
- -
Biologia - Wymagania
Kryteria ocen
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Geografia - Wymagania
Kryteria ocen
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Fizyka - - - Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Chemia - - - Wymagania Wymagania
Matematyka
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język angielski
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język niemiecki - - - Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia
komputerowe
- Wymagania
Kryteria ocen
- -
Informatyka Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia
techniczne
- - Wymagania
Kryteria ocen
- -
Technika Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
- - -
Wychowanie
komunikacyjne
- Wymagania
Kryteria ocen
- - -
Muzyka Wymagania
Plastyka Wymagania
Religia Wymagania
Kryteria ocen
Wychowanie
fizyczne
Wymagania


Gimnazjum


Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
Język polski
- - Wymagania
Kryteria ocen

Język angielski
- - Wymagania
Kryteria ocen
Język niemiecki
- - Wymagania
Kryteria ocen
Matematyka
- - Wymagania
Kryteria ocen
Historia
- - Wymagania
Kryteria ocen
Wiedza o społeczeństwie
- - Wymagania
Kryteria ocen
Chemia
- - Wymagania
Kryteria ocen
Biologia
- - Wymagania
Kryteria ocen
Geografia
- - Wymagania
Kryteria ocen
Edukacja dla bezpieczeństwa - Wymagania
Fizyka Wymagania
Kryteria ocen
Informatyka - - -
Religia Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia techniczne - - Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia artystyczne muzyczne - Wymagania -
Zajęcia artystyczne plastyczne - Wymagania
Kryteria ocen
Wychowanie fizyczne Wymagania