Wymagania edukacyjne


W tabeli znajdują się pliki do pobrania w formatach: pdf, doc i docx:

Szkoła podstawowa


Przedmiot Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII
Język polski
Wymagania 4a
Kryteria
ocen 4a

Wymagania 4b
Kryteria
ocen 4b
Wymagania
Kryteria
ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Historia
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Przyroda
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
-
Biologia - - - Wymagania
Kryteria ocen
Geografia - - - Wymagania
Kryteria ocen
Fizyka - - - Wymagania
Kryteria ocen
Matematyka
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język angielski
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język niemiecki - - - Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia
komputerowe
- Wymagania
Kryteria ocen
-
Informatyka Wymagania
Kryteria ocen
- - Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia
techniczne
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
-
Technika Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
- -
Wychowanie
komunikacyjne
Wymagania
Kryteria ocen
- - -
Muzyka Wymagania
Plastyka Wymagania
Religia Wymagania
Kryteria ocen
Wychowanie
fizyczne
Wymagania


Gimnazjum


Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III
Język polski
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język angielski
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Język niemiecki
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Matematyka
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Historia
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Wiedza o społeczeństwie
Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Chemia
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Biologia
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Geografia
- Wymagania
Kryteria ocen
Wymagania
Kryteria ocen
Edukacja dla bezpieczeństwa - Wymagania
Fizyka Wymagania
Kryteria ocen
Informatyka Wymagania
Kryteria ocen
-
Religia Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia techniczne - Wymagania
Kryteria ocen
Zajęcia artystyczne muzyczne - Wymagania -
Zajęcia artystyczne plastyczne - Wymagania
Kryteria ocen
Wychowanie fizyczne Wymagania