3.png

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 18.10.2021 r. planowane jest wznowienie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Jednocześnie Informujemy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Zielonki w ciągu uicy Do Cegielni i ulicy Spacerowej jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.