Gmina Zielonki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie nowej strony internetowej www.zielonki.pl”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.