panorama2.png

Aktualności

Wójt Gminy Zielonki informuje, że od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. trwają konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”. Uwagi do Programu można przesłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

odpornagminaSzczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa. Im więcej zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i zwalczymy pandemię. W gminie Zielonki 26 października w pełni zaszczepionych było 61,0 procent mieszkańców - w Małopolsce to najwyższy procent zaszczepionych zaraz po Krakowie. Wysoki poziom zaszczepionych mieszkańców to także finansowe nagrody dla samorządów. 1 mln zł – tyle możemy zdobyć w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – jeśli do końca października uda nam się utrzymać pierwsze miejsce wśród gmin do 30 tys. mieszkańców z najwyższym odsetkiem zaszczepionych w dawnym województwie krakowskim. Szczepmy się! Najbliżej - w Punkcie Szczepień Powszechnych w Węgrzcach.

Czytaj więcej: Szczepimy się i wiele zyskamy!

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wegrzce C24aNa podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 19.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe m.in. po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 19.10.2021 - 29.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8.00-16.30 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu od skrzyżowania ul. C24 z ul. C11 (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do koordynatora robót: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Od poniedziałku 8 listopada 2021 roku będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.  Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych  w Polsce dowodów osobistych. Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12 roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12 roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 roku.

Czytaj więcej: ​ Nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną od 7 listopada 2021 roku

QRKOD smart zielonki 1QRKOD smart zielonki 1 1Jeśli interesuje Cię poprawa warunków życia w Twojej wsi, dostrzegasz potencjał w zasobach swojej wsi i lokalnej społeczności oraz możliwości na wdrożenie lokalnie ciekawych rozwiązań, te warsztaty są dedykowane właśnie dla Ciebie. Podczas warsztatów z profesjonalnym trenerem kreatywności dowiesz się więcej o idei Smart Village (Inteligentna Wieś); poznasz innych mieszkańców lokalnych społeczności, którzy tak jak Ty chcą wdrażać w okolicy nowe ciekawe inicjatywy; przejdziesz trening twórczego myślenia i stosowania technik kreatywnych; weźmiesz udział w tworzeniu ciekawych pomysłów, które mogą sprawić, że Twoja wieś będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla Ciebie i Twoich bliskich.

Zapisy na warsztaty 20 października w Bibicach
Zapisy na warsztaty 23 października w Zielonkach

Czytaj więcej: Kreatywni mieszkańcy - inteligentna wieś - zapisy na warsztaty dla mieszkańców 

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi Szkół i Przedszkoli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom realizującym i wspierającym dzieło edukacji. Dyrektorom szkół i przedszkoli, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i z osiąganych wyników.
Dziękujemy Państwu za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskich pasji, pomoc i wspieranie uczniów oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.
W dniu Waszego Święta życzymy pogody ducha każdego dnia, jak najwięcej sukcesów, zasłużonej wdzięczności uczniów, wychowanków i rodziców, aby wysiłek wkładany w codzienną pracę z młodzieżą i dziećmi motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

  Przewodniczący Rady Gminy Zielonki                              Wójt Gminy Zielonki
           (-) Mirosław Golanko                                                 (-) Bogusław Król

SRGZ nagroda13 października podczas 8. gali nagród powiatu krakowskiego Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki zostało nagrodzone za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2020 roku w dziedzinie ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego. Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki Jacek Pietrzyk oraz współpracownik stowarzyszenia z ramienia Pracowni Demonstracji Fizyki AGH Michał Kud odebrali nagrodę z rąk Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki oraz radnego Powiatu Krakowskiego Wojciecha Karwata.

Czytaj więcej: Nagroda Starosty Powiatu Krakowskiego dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki 

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 18.10.2021 r. planowane jest wznowienie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Jednocześnie Informujemy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Zielonki w ciągu uicy Do Cegielni i ulicy Spacerowej jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

pasowanie1W auli nowej Szkoły Podstawowej w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach odbyło się dziś pasowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości brali udział uczniowie, rodzice oraz dyrekcja szkoły wraz z kadrą pedagogiczną. Życzenia i gratulacje przekazał także wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
- Życzę wam, byście na swojej drodze znaleźli wspaniałych nauczycieli, którzy jak najlepiej przygotują was do dorosłości.

Czytaj więcej: Pasowanie pierwszoklasistów w nowej szkole w Przybysławicach

Potzreba pomocNa nowotwór złośliwy - chłoniaka Burkitta - zachorował sześcioletni Julian Kaczmarski z Bibic. Walczy o życie, rodzice proszą o pomoc.

Julian będzie musiał mieć podane granulocyty. Poszukiwane są osoby z grupą krwi B RhD+ jako dawcy. Badanie kwalifikacji odbędzie się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie (badania z krwi określające granulocyty i ich pobranie na drugi dzień). Z badań wykluczone są kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży. W celu umówienia na badania rodzice proszą chętne osoby o kontakt: Karol 667457454, Monika 781023004. Dane do podania Julian Kaczmarski Oddział Hematologii i Onkologii USD Kraków;

Proces leczenia wymaga wykonania pilnego przeszczepu szpiku. W niedzielę 17 października 2021 r. po każdej Mszy św. w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Bibicach będzie możliwość pobrania wymazu śliny, w celu zbadania możliwości bycia dawcą szpiku dla Julianka. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia dawcy, zwracamy się do Państwa w imieniu Rodziców z prośbą o zgłaszanie chęci zostania dawcą w bazie prowadzonej przez DKMS lub RCKiK. Każda zarejestrowana osoba to nowa szansa na znalezienie pasującego genetycznie dawcy, a zarazem szansa na życie dla Juliana. Wszelkie niezbędne informacje o procesie rejestracji i dalszych procedurach można znaleźć na stronach: DKMS - https://www.dkms.pl/zarejestruj-sie-teraz  oraz RCKiK w Krakowie - https://rckik.krakow.pl/dawcy-szpiku/

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 11.10.2021 r. planowane jest wznowienie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Spacerowej w miejscowości Zielonki.  W  godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Garlicka W związku z remontem obiektu mostowego oraz budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2151K w Zielonkach (ul. Garlickiej) Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego planuje zamknięcie tej drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Trojanowic (ul. Trojanowicka/ Krakowska) do okolic pętli autobusowej przy przystanku Zielonki Jaskinia Zielonkowska. Zamknięcie drogi na tym odcinku ZDPK planuje od 7 października do ok. 11 listopada 2021 r. Ruch pieszy będzie zachowany, dla ruchu pojazdów została wyznaczona trasa objazdowa. Szczegóły na stronie ZDPK

W związku z zamknięciem drogi powiatowej nr 2151K konieczne jest też skierowanie na trasę zastępczą autobusowej linii aglomeracyjnej nr 227  -  od 9 października 2021 r. kursować będzie ona trasą: z pętli Kraków Krowodrza Górka – ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Prądnicka, ul. Pleszowska, ul. Białoprądnicka, ul. Matki Pauli Zofii Tajber, ul. Glogera, Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Galicyjska, Bibice ul. Kasztanowa, ul. Kościuszki, ul. Na Czekaj, ul. Warszawska, Michałowice ul. Komora, ul Michałki, ul. Graniczna, Górna Wieś ul. Graniczna, Wola Zachariaszowska ul. Słowiańska, Garlica Duchowna, Garlica Murowana ul. Garlicka, Zielonki ul. Garlicka - pętla Zielonki Jaskinia Zielonkowska i w kierunku odwrotnym po tej samej trasie. Szczegóły na stronie ZTP, a zmienione rozkłady jazdy na stronie MPK.

policja logoW związku z wcześniej zapadającym zmierzchem, a co za tym idzie możliwą zwiększoną aktywnością przestępców, proszę aby mieszkańcy gmin obsługiwanych przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Zielonkach zachowywali wzmożone środki bezpieczeństwa poprzez zamykanie drzwi i okien, korzystanie z zabezpieczeń technicznych, oświetlenie terenu wokół domu, zwracanie uwagi na podejrzane osoby i pojazdy, w szczególności spoza terenu naszego powiatu, parkujące w pobliżu domów  i wzajemne sąsiedzkie doglądanie posesji. Często bywa, że złodzieje przed dokonaniem przestępstwa pod pretekstem sprzedaży różnego rodzaju artykułów czy roznoszenia ulotek dokonują rozpoznania terenu.
Wszelkie niepokojące informacje proszę kierować bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji  w Zielonkach z siedzibą w Krakowie przy ul. Łokietka 205, dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub do dzielnicowych obsługujących mieszkańców gminy Zielonki: mł. asp. Adama Jasiówki nr tel. 608-561-141, mł. asp. Dawida Saroty nr tel. 608-561-550 i st. post. Kamila Klicha nr tel. 608-561-720.