2.png

Aktualności

stopklatka inwestycje wrzesien aZ końcem września zajrzeliśmy na place budów w gminie, aby pokazać Wam, jak wyglądają postępy na budowie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z budynkiem wielofunkcyjnym dla Osiedla Łokietka, remizy dla OSP Bosutów, budynku przy terenie rekreacyjnym w Pękowicach. Prócz inwestycji drogowych i związanych z budową kanalizacji mozna zobaczyć też m.in. co dzieje się w remontowanym budynku Centrum Medycznego w Węgrzcach i jak zmienia się budynek sołecki w Bibicach. Zapraszamy na film.

baner szczepieniaRozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Stosowne informacje i komunikaty sukcesywnie publikowane są na witrynie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/aktualnosci.
Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie szczepienia (pdf, 146 KB)
Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy (pdf, 156 KB)

Wegrzce C24Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 05.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 05.10.2021 - 08.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

spotkanie seniorzy2 października w sobotnie popołudnie seniorzy z Węgrzc świętowali ,,Dzień Seniora 2021" przy słodkim poczęstunku z jesiennym akcentem w postaci dekoracji na stołach. - Jak cudownie jest czasem uciec od natłoku wrażeń do swego świata marzeń, kto ma słońce w sercu ten w ramionach ma cały świat - tymi słowami powitała wszystkich przewodnicząca węgrzeckiego Koła Seniora Zofia Kot.

Czytaj więcej: Święto węgrzeckich seniorów w atmosferze radości i nadziei

powiat bez smogu„Powiat bez smogu” to nowy program dotacji do 3 000 zł dla właścicieli domów i mieszkań położonych na terenie powiatu krakowskiego, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania na zakup wraz z montażem nowego źródła ciepła: kotła gazowego, pieca elektrycznego, instalacji solarnej, pompy ciepła. 23 września 2021 r. rozpocznie się procedura naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu”. Wszystkich zainteresowanych Zarząd Powiatu Krakowskiego zaprasza do składania wniosków i przypomina, że jedyną ścieżką złożenia wniosku jest platforma ePUAP. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 252 099 zł. Nabór wniosków trwać będzie od 23 września 2021 r. do osiągnięcia 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 14 dni. Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z drukami do pobrania tutaj. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Obejmuje budynki mieszkalne jedno lub wielorodzinne. W budynku nie może być prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza. Dotację można łączyć z innymi dofinansowaniami.

forum122 września podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski w Tauron Arena w Krakowie wręczono dyplomy zwycięzcom Rankingu Gmin Małopolskich. Ranking jest organizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Dyplom, w imieniu gminy Zielonki,  odebrał zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski.

Czytaj więcej: Gmina Zielonki pierwsza w Rankingu Gmin Małopolski

1 Gala Spichlerz Koronny laureaciZnak jakości „Spichlerz Koronny – z królewskiego nadania” to marka, pod którą można znaleźć najlepsze produkty i usługi z terenu LGD Korona Północnego Krakowa, czyli pięciu gmin: Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce. 20 września 2021 r. w Masłomiącej odbyła się gala wręczenia statuetek marki lokalnej „Spichlerz Koronny”. To drugie tego typu wydarzenie, stanowiące kontynuację realizowanego projektu własnego „Spichlerz Koronny”- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020. Podczas tegorocznej gali Znakiem Jakości Spichlerz Koronny odznaczeni zostali producenci z dwóch naborów, z roku 2020 (6 laureatów) i 2021 (8 laureatów), bowiem w ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią covid, nie można było zorganizować uroczystości.

Czytaj więcej: Gala wręczenia znaku jakości „Spichlerz Koronny”

gkekoZgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści, gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Czytaj więcej: Zakaz spalania odpadów roślinnych

gry3W niedzielę 26 września w Szkole Podstawowej  w Woli Zachariaszowskiej odbyło się pierwsze  inauguracyjne spotkanie "Międzypokoleniowe gry planszowe" zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej ZACHARIASZ.  Podczas imprezy można było zagrać w nawet 200 gier takich jak: Sen, Tokaido, Dooble, Pracownia snów i wiele innych strategicznych i logicznych.

Czytaj więcej: "Międzypokoleniowe gry planszowe" - projekt zainaugurowany

roboty drogowezmniW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa i koniecznością przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Spacerowej w Batowicach w dniu 1 i 2 października 2021 r zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Ulica Spacerowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok 60 m. w pobliżu wiaduktu kolejowego na terenie Batowic. W związku z tym, iż na codzień jest ona drogą łączącą Kraków z Batowicami, wyznaczona została trasa alternatywnego połączenia pomiędzy Krakowem, a Batowicami ulicami: Morcinka, Ku Raciborowicom, Krajobrazową, Karola Wojtyły.
Schemat organizacji ruchu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki

stypendia

W sierpniu i wrześniu zostały przyznane Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021. Nagrody otrzymali absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. Stypendia przyznano uczniom klas IV – VII  za wybitne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach naukowych lub artystycznych, którzy ponadto musieli wykazać się średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.

Czytaj więcej: Stypendia i Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki za rok szkolny 2020/2021

Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, iż od dnia 30.09.2021 r. na ulicy Do Cegielni w miejscowości Zielonki zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z realizacją zadania związanego z budową sieci kanaliazacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy i na podstawie uzgodnienienia zajęcia pasa drogowego roboty będę realizowane w okresie 30.09.2021 - 4.10.2021 r. W tych dniach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez zamknięcia drogi dla ruchu kołowego i pieszego. 

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Do Cegielni w Zielonkach jest budowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

szczepienie 22.09aTrwa ogólnopolski program szczepień przeciwko Covid-19. Na 22 września w gminie Zielonki w pełni zaszczepionych jest 59,7 procent mieszkańców, czyli 14 147 z 23 690 osób. W Małopolsce wyższy procent zaszczepionych mieszkańców jest tylko w Krakowie, w Polsce plasujemy się aktualnie na 36. pozycji. Szczegółowe informacje o poziomie zaszczepienia mieszkańców w gminach.

Województwo Małopolskie ogłosiło finałową dziesiątkę konkursu "Małopolska ZAszczepiona", w którym poznaliśmy gminy z najwyższym odsetkiem mieszkańców w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona!”. Gmina Zielonki zajęła 2. miejsce za miastem Kraków. Wiecej o konkursie: tutaj.

DSC00384mosW roku 2021 program Juromanii czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Zielonki wzbogacił się o kolejne punkty. Przez dwa dni weekendu 18 i 19 września można było zwiedzić i skorzystać z atrakcji w zamku w Korzkwi, w parku przy zamku, w kościele pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Korzkwi oraz w Muzeum Hebla i Galerii Barwy Ziemi w Przybysławicach. Zapraszamy również na film.

Czytaj więcej: 4. edycja Juromanii w gminie Zielonki za nami

koncert plakatFundacja im. Marszałka Marka Nawary wraz z Sołectwem Bibice w ramach projektu pn.: "Pieśni domowe - etno-warsztaty muzyki i słowa w kontekstach natury" zapraszają na koncert Joanny Słowińskiej z kapelą oraz Chórem Psallite Deo. Koncert rozpocznie się w niedzielę 26 września 2021 roku o godz. 12:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bibicach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie, prosimy kliknąć miniaturkę.

Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Do Cegielni w miejscowości Zielonki nie odbędą się w pierwotnie deklarowanym przez Wykonawcę terminie tj. w dniach 21-24 września br.  Z uwagi na uchybienia formalne, Inwestor zdecydował o wstrzymaniu robót. Nowy termin realizacji zostanie ustalony z Wykonawcą robót, a stosowna informacja o ich planowanym rozpoczęciu zostanie opublikowana na stronie internetowej.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu wszelkie roboty wykonywane w ciągu ul. Do Cegielni w ramach realizacji inwestycji gminnej będą realizowane w sposób ciągły bez jej zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego.  Ograniczenia w komunikacji wystąpią, ale zgodnie z ustaleniami nie będą dotyczyły mieszkańców ul. Do Cegielni, ul. Spacerowej oraz właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność na tym terenie.

PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje odbiorców, że 23.09.2021 roku od godz. 09.00 do 12.00 w miejscowości Bibice: ul. T. Kościuszki (numery od 125 do 157 oraz 125B do 125D)  wystąpią braki w dostawie wody spowodowane rozbudową sieci wodociągowej. Prosimy o zgromadzenie zapasów wody oraz upewnienie się, że wszystkie kurki w domu są zakręcone (aby uniknąć ryzyka zalania, gdy zasilanie zostanie przywrócone). Za utrudnienia przepraszamy.