panorama2.png

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XLI/74/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Gminy Zielonki, Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 19 września 2018 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki.
Z propozycjami zmian można zapoznać się:


1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki w zakładce: Prawo – projekty aktów normatywnych oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje społeczne.
2. W wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
w pokoju 209 (I piętro), w godzinach pracy urzędu pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.
Opinie mieszkańców Gminy Zielonki zbierane będą w formie składania pisemnych stanowisk oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz poprzez elektroniczny system e-puap - do dnia 1 października 2018 roku.
3. Pisemne stanowiska mogą być składane:
a) osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki w godzinach urzędowania,
b) poprzez wysłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Zielonki: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 (liczy się data wpływu korespondencji do urzędu).
3. Stanowiska pisemne złożone osobiście lub przesłane pocztą muszą zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz czytelny podpis zgłaszającego stanowisko.
4. Opinie przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego.
Wszelkich wyjaśnień udziela sekretarz Gminy Zielonki Beata Potoniec (telefon: 12 285 08 50 wew. 209).

Zielonki dnia 18.09.2018

ZAŁĄCZNIKI:
Statut sołectw - pobierz plik
Uchwała XLI_74_2018 - pobierz plik
Zarządzenie nr 226/2018 - pobierz plik 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki – 2018 rok - pobierz plik