3.png

Konsultacje odbędą się w dniach od 28 września do 5 października 2017 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które będzie można zgłaszać do dnia 5 października 2017 roku. Uwagi do Programu można wysłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Projekt Programu Współpracy - pobierz plik (*pdf)
Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik (doc)

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 28 września 2017 r. do 5 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Czytaj więcej: Informacja na temat konsultacji projektu  ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami...

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 25 maja 2017 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - pobierz plik