Projekt1.png

W dniu 20 maja 2015 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  przedłożył Radzie Gminy Zielonki do zaopiniowania projekt planu ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Podstawę do wyrażenia opinii stanowi art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). W związku z powyższym przed zajęciem ostatecznego stanowiska  Rady Gminy Zielonki w tej sprawie, przedkładamy projekt uchwały oraz przedmiotowy plan ochrony Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego i  prosimy o składanie ewentualnych uwag do dnia 8 czerwca 2015 roku

Informacja w załączeniu – pobierz pliki (*.pdf) 

PLAN OCHRONY DŁUBNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - pobierz plik (*.pdf) 
Mapy (uwaga duże pliki!):
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf) 
 - pobierz plik (*.pdf)
 - pobierz plik (*.pdf)
- pobierz plik (*.pdf)
- pobierz plik (*.pdf)  


Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 ze zm.) na rok 2015".

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o Uchwałę  Rady Gminy Zielonki nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki oraz z Zarządzenia nr 148/2014 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki.  

Konsultacje odbyły się w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2014 r. Mieszkańcy Gminy Zielonki mogli zapoznać się z propozycjami zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki. Opublikowana została ujednolicona wersja Statutów Sołectw Gminy Zielonki wraz z zaznaczonymi propozycjami zmian, oznaczonymi czcionką „bold” oraz uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki. Te same dokumenty udostępnione były do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 209 w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy mogli składać swoje opinie w formie pisemnej i drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                                                                            

W wyznaczonym terminie wpłynęły do Rady Gminy Zielonki i Urzędu Gminy Zielonki dwa wnioski złożone dnia 13 sierpnia 2014 roku przez:

1. Radnego Gminy Zielonki Pana Krzysztofa Olawskiego. Wniosek został podpisany przez 206 mieszkańców Sołectwa Osiedle Łokietka. Propozycja zmian w Statucie Sołectwa dotyczyła wprowadzenia zapisów o możliwości całodniowego głosowania w sołectwie przy podejmowaniu najważniejszych decyzji przez sołectwo.

2. Radnego Gminy Zielonki Pana Władysława Orzechowskiego. Wniosek dotyczył wprowadzenia zapisów o możliwości całodziennego głosowania na wybór sołtysa i rady sołeckiej.

 

 

z up. Wójta

Sekretarz Gminy

(-) mgr Beata Potoniec

 

Zielonki, dnia 18 sierpnia 2014 roku

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 1 lipca 2014 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Z propozycjami zmian można zapoznać się:

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...