1.png

Informacje dla przedsiębiorców

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło projekt pn. „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Przygotowanie Programu Inwestycyjnego, wspierającego finansowo i merytorycznie Polskę w zapewnieniu wszystkim mieszkańcom bezpiecznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymaga zebrania wielu informacji i ich analizy. W tym celu uruchomiona została strona internetowa: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta, na której znajdują się ankiety skierowane do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych.
Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Zielonki, iż 31 stycznia 2021 r. mija termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021.
Opłaty należy dokonać na konto urzędu Gminy Zielonki:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 Santander Bank Polska S.A.
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i numerami zezwoleń. Potwierdzenie dokonanej wpłaty proszę przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu 12 285 08 50 wew. 506.

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021 (docx. 10KB)

Firmy MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., CTS Sp. z o. o., KDKiNFO Sp. z o. o. realizują projekty tzw. antycovidowe, w ramach środków pozyskanych z PARP. Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii.

Czytaj więcej: Projekty antycovidowe dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przypomina o realizowanym obecnie projekcie  pn. „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest skierowany do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw) z terenu województwa małopolskiego. Rzeczywistość, w której na co dzień funkcjonują przedsiębiorstwa – nie tylko w dobie epidemii koronawirusa – stawia przed pracodawcami szereg wyzwań polegających na utrzymaniu płynności finansowej firmy, zatrzymaniu stałych klientów i próbie pozyskania nowych. Planowanie ciągłości biznesu oraz zarządzanie kryzysowe jest koniecznością dla większości branż. Aktualnie, wraz ze zmianą rzeczywistości gospodarczej, zmianie uległy również możliwości pracodawców i oczekiwania pracowników. W odpowiedzi na te i inne potrzeby przygotowaliśmy projekt wspierający obszar HR firm, oferując:

Czytaj więcej: Projekt „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora Żywności Wysokiej Jakości (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski. Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Czytaj więcej: Projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania...