7.png

Na terenie gminy Zielonki ujęto 3 zbiorniki:
W_GZW_955 Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+340 (m. Trojanowice-Pękowice-Zielonki)
W_GZW_950 Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+840 (m. Garlica Murowana)
W_GZW_954 Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 (m. Węgrzce)

Instrukcja zgłaszania uwag do projektu PZRP - pobierz plik
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym - pobierz plik (PDF) , pobierz (DOCX)

Mapa działań

 

Zbiorniki przeciwpowodz Pradnik Garliczka1

Zbiornik WEGRZCE2