7.png

Zbiorniki przeciwpowodziowe

Projekt aktualizacji planu zarządzania ryzykiem pwodziowym dla obszaru dorzecza Wisły - pobierz plik

Załacznik 1_Projekt_PZRP_raport - pobierz plik
Załacznik 2_Projekt_PZRP_raport - pobierz plik
Załacznik 3_Projekt_PZRP_raport - pobierz plik
Załacznik 4_Projekt_PZRP_raport - pobierz plik
Załacznik 5_Projekt_PZRP_raport - pobierz plik

stop powodziMinister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl.

Mieszkańców gminy Zielonki dotyczą materiały nt. dorzecza rzeki Wisły - w tym opracowaniu ujęte są rzeki z terenu gminy Zielonki.

Na terenie gminy Zielonki ujęto 3 zbiorniki:
W_GZW_955 Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+840 (m. Trojanowice-Pękowice-Zielonki)
W_GZW_950 Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+810 (m. Garlica Murowana)
W_GZW_954 Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 (m. Węgrzce)

 

Czytaj więcej: Stop powodzi - spotkania konsultacyjne on-line